Thông tin liên hệ

Nha Trang, Khánh Hòa, 650000

Liên hệ đăng tin

Theo đó, ngành ngân hàng phải đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công; đảm bảo các hệ thống thanh toán, hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán ổn định, an toàn và hiệu quả.

Tính đến cuối tháng 10/2019, số lượng thẻ ATM đang lưu hành đạt hơn 98 triệu thẻ.

Chia sẻ:

Ví điện tử ZaloPay chính thức đến tay người dùng Zalo